l

Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral

Queixal del seny

<< Tornar

El queixal del seny, també anomenat dent inclosa, és el tercer molar de la corona dental i neix aproximadament entre els 16 i els 20 anys tot i que pot aparèixer abans o no aparèixer mai.

Al llarg de l’evolució, l’os de la mandíbula i el maxil·lar superior s’ha anat reduint, provocant paulatinament la reducció del nombre de dents de la mateixa. Degut a això, en molts casos no hi espai suficient pel desenvolupament adequat d’aquest cordal.

Quan això passa, el naixement i creixement del queixal del seny en un espai inferior del que requereix provoca diferents símptomes o patologies associades com:

  • dolor agut o inflamació degut al seu creixement en un espai inferior del necessari;
  • infeccions o càries degut a una higiene deficient,
  • deformacions o desplaçaments de la corona dental i
  • malposició de les peces dentals.
  • Els casos més greus però no tan habituals son la generació d’un quist que pot arribar a generar un tumor.

Cirurgia del queixal del seny

En la majoria de casos, la solució a aquests problemes és l’extracció de la peça i el quist associat. Aquest procediment no està exempt de complicacions i la persona més qualificada per portar-lo a terme és el cirurgià oral i maxil·lofacial perquè és el professional capaç de resoldre in situ els problemes que puguin ocórrer. L’extracció pot realitzar-se a edats primerenques per evitar els símptomes quan es certifica que podran donar problemes.

Més informació sobre la cirurgia