Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral

Contacte

Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral.
Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Major de Can Caralleu 1-7, 08017 - Barcelona.

    Com arribar
   jaumesole@academia.cat
    93.203.11.42

Com arribar i aparcar

Plànols i indicacions

Formulari de contacte
* {{Aquests camps son obligatoris}}.


Les dades personals facilitades voluntàriament per vostè, a través del present formulari web seran tractades i conservades durant els terminis necessaris per La Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears com a responsable del tractament, amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, sense que es produeixin comunicacions o cessions de dades. Els titulars de les dades podran revocar, en qualsevol moment i sense efectes retroactius, el consentiment prestat, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a protecciodedades@academia.cat o bé mitjançant un escrit dirigit a Carrer Major de Can Caralleu 1-7 – 08017 Barcelona, acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I. Per a més informació sobre aquest tema, pot consultar la nostra Política de Privacitat.